Löydä kumppanisi materiaalien kiertoon

Sivuvirrat hyötykäyttöön!

KiertoaSuomesta.fi

Kiertoasuomesta.fi on digitaalinen kauppapaikka, joka yhdistää materiaalien myyjät ja ostajat. Sivusto toimii pääasiassa biopohjaisten sivuvirtojen markkinapaikkana ja auttaa myyjiä ja ostajia löytämään toisensa. Löydät sivustolta runsaasti tietoa sivuvirtojen mahdollisuuksista liiketoiminnassa.

Uusimmat ilmoitukset

Maatalous

Sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen nyt ja tulevaisuudessa.

Elintarviketeollisuus

Laadun ja kustannus-tehokkuuden parantaminen sivuvirtojen avulla.

Hyödyntävä teollisuus

Sivuvirtojen integroiminen osaksi prosesseja lisäarvon luomiseksi.

Julkistoimijat

Paikallinen edelläkävijyys ja luontoarvojen edistäminen kestävän kehityksen tahdissa.

YHTEISTYÖ

MTK ry

Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitto alojen edunvalvontajärjestönä myös edistää bio- ja kiertotaloushankkeita.

SLC

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f. edustaa suomenruotsalaisia maatalousyrittäjiä valtakunnallisesti.

Tritom

Tritom (DataSpace Europe Oy) tarjoaa jaetun datan palveluja liiketoiminnan tueksi, osana eurooppalaista verkostoa.

ProAgria

ProAgria neuvoo maatalousyrittäjiä ja tarjoaa asiantuntijapalveluja maatalouden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Parasta Pirkanmaalta

Parasta Pirkanmaalta tukee suomalaista ruoantuotantoa. Logo toimii alkuperämerkkinä Pirkanmaan alueen lähiruoalle.

Ekokumppanit

Ekokumppanit toimii Pirkanmaan alueella ja toteuttaa kestävän kehityksen projekteja eri toimialoille esimerkiksi suunnittelun ja palvelumuotoilun muodossa.

Biomassa-Atlas

Biomassa-Atlas on LUKE:n ylläpitämä verkkopalvelu, josta löytyy biomassojen karttapalvelu ja muuta tarvittavaa tietoa.

Location Innovation Hub

Location Innovation Hub valmentaa yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisessä ja sijaintitiedon hyödyntämisessä.

Ubigu

Ubigu Oy tarjoaa paikkatietoon liittyviä analytiikka- ja kehityspalveluja sekä vaikutusten arviointia mm. maankäytön ja liikenteen suunnittelun tueksi.

Scroll to Top