KiertoaSuomesta.fi

Kiertoasuomesta.fi on digitaalinen kauppapaikka, joka yhdistää materiaalien myyjät ja ostajat. Sivusto toimii pääasiassa biopohjaisten sivuvirtojen markkinapaikkana ja auttaa myyjiä ja ostajia löytämään toisensa. Löydät sivustolta runsaasti tietoa sivuvirtojen mahdollisuuksista liiketoiminnassa.

Uusimmat ilmoitukset

YHTEISTYÖ

Maatalous

Sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen nyt ja tulevaisuudessa.

Elintarviketeollisuus

Laadun ja kustannus-tehokkuuden parantaminen sivuvirtojen avulla.

Hyödyntävä teollisuus

Sivuvirtojen integroiminen osaksi prosesseja lisäarvon luomiseksi.

Julkistoimijat

Paikallinen edelläkävijyys ja luontoarvojen edistäminen kestävän kehityksen tahdissa.

Scroll to Top