KiertoaSuomesta.fi käyttöehdot

1. Yleistä

Tervetuloa käyttämään KiertoaSuomesta.fi -digitaalista kauppapaikkaa (”Palvelu”), jonka tarjoaa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (”MTK”). 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käyttäjän (”Käyttäjä”) ja MTK:n välillä Palveluun liittyen. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä Palvelua käyttäessään. Jos Käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa Palvelun käyttö.

2. Palvelun kuvaus

Palvelu on digitaalinen kauppapaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden ostaa ja myydä erilaisia maatalouden sivuvirroiksi luokiteltavia tuotteita ja toimintaan liittyviä palveluita. 

MTK pyrkii tarjoamaan Käyttäjälle korkeatasoisen käyttökokemuksen, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, oikeellisuutta tai jatkuvaa saatavuutta. Palvelun sisältö esitetään sitoumuksetta ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”.

Palvelu toimii parhaiten uusimmilla versioilla alla mainituista selaimista:

  • älypuhelimella ja tabletilla Google Chrome ja Safari
  • tietokoneella Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ja Microsoft Edge.

MTK:lla on oikeus tehdä muutoksia Palveluun, sen ominaisuuksiin, sisältöön ja saatavuuteen ilman erillistä ilmoitusta sekä ennakkoon ilmoittaen muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen sekä tarjoaminen osittain tai kokonaan. MTK ei ole vastuussa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista Palvelun muutosten tai lopettamisen vuoksi. 

3. Palvelun oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet ja tavaramerkit, kuuluvat MTK:lle tai muille oikeudenhaltijoille. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, kopioida, levittää tai muokata Palvelun sisältöä tai sen osia ilman MTK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. MTK pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

4. Käyttäjän velvollisuudet ja Palvelun käyttö

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikesta Palvelun käytöstä, mukaan lukien hänen käyttäjätiliinsä liittyvistä toiminnoista ja sisällöstä. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua millään tavalla, joka voi aiheuttaa haittaa, vahinkoa tai häiriötä Palvelulle tai muille käyttäjille. Käyttäjä ei saa myöskään käyttää Palvelua väärin tai hyödyntää sitä laittomiin tarkoituksiin.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. MTK:lla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Käyttäjälle voivat aiheutua Palvelun käytöstä tai siihen liittyen.

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Käyttäjä on vastuussa Palveluun liittyvien käyttäjätunnustensa ja salasanojensa salassapidosta sekä niillä tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

5. Käyttäjän luoma sisältö

Käyttäjä voi luoda ja jakaa sisältöä Palvelussa. Käyttäjä vastaa luomastaan sisällöstä ja varmistaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet sisällön jakamiseen ja käyttämiseen Palvelussa. Käyttäjä ei saa lähettää tai jakaa loukkaavaa, laitonta, vilpillistä tai muuten sopimatonta sisältöä Palvelussa. MTK:lla on oikeus poistaa tai muokata käyttäjän luomaa sisältöä, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai on muuten sopimatonta.

Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videoaineistoa, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Käyttäjä on siten itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä aineiston, taikka aineiston kuvannut tai sen luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden) aineistoon.

MTK:lla on oikeus korvauksetta käyttää Käyttäjän toimittamaa aineistoa uudelleen toteutus- ja jakelutavasta riippumatta sekä luovuttaa oikeutensa edelleen ja muokata aineistoa hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että MTK voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien kaupallisesti. Kuvan tai videon lähettäneen Käyttäjän tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan aineistoa yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan MTK:lle tai kolmansille osapuolille Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot.

6. Henkilötietojen käsittely

MTK voi kerätä ja käsitellä Käyttäjän antamia henkilötietoja Palvelun käyttämisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot on kuvattu Palvelun tietosuojakäytännössä, joka on luettavissa osoitteessa: https://kiertoasuomesta.fi/tietosuojaseloste). 

7. Vastuunrajoitukset

MTK pyrkii tarjoamaan laadukasta ja luotettavaa digitaalista palvelua, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, saatavuutta tai täydellisyyttä. MTK ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä tai sen saatavuudesta. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi tiedon menetys, tulonmenetykset tai maineen vahingoittuminen. Näillä käyttöehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

8. Kolmansien osapuolten palvelut ja linkit

Palvelu voi sisältää linkkejä tai viittauksia kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin, tuotteisiin tai verkkosivustoihin. Näiden kolmansien osapuolten palvelut eivät kuulu MTK:n hallintaan, eikä MTK ole vastuussa näiden palveluiden sisällöstä, toimivuudesta tai turvallisuudesta. Käyttäjän tulee tutustua ja hyväksyä kyseisten kolmansien osapuolten käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt ennen niiden käyttämistä.

9. Muut ehdot

MTK:lla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet MTK-ryhmän sisäisesti sekä liiketoimintansa jatkajalle yrityskaupan tai muun vastaavan järjestelyn yhteydessä.

Näitä käyttöehtoja ja Palvelun käyttöä koskevat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten välisesti. Mikäli neuvottelut eivät johda ratkaisuun, riidat käsitellään Suomen lain mukaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

10. Yhteystiedot

Mikäli Käyttäjällä on kysyttävää tai huomautettavaa näihin käyttöehtoihin liittyen, hän voi ottaa yhteyttä seuraavilla yhteystiedoilla:

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Nora Berglund, Projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@mtk.fi 

Osoite: Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Y-tunnus: 0215194-5

11. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 30.5.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.

MTK:lla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia Käyttäjiä. Käyttäjä hyväksyy muutokset käyttämällä Palvelua.

Scroll to Top