Tietosuojaseloste

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan KiertoaSuomesta.fi ja circularfinland.fi-verkkopalveluiden kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista. KiertoaSuomesta.fi on kiertotaloutta edistävä digitaalinen kauppapaikka.

Verkkopalvelua käyttävän luonnollisen henkilön henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry vastaa rekisterinpitäjänä tietojen käsittelystä. Kunnioitamme verkkopalvelua käyttävien yksityisyydensuojaa ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. KiertoaSuomesta.fi -verkkopalvelua kehitetään vaiheittain. Alkuvaiheessa palvelussa ei kerätä tai käsitellä kaikkia tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja.

Rekisterinpitäjä

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. Simonkatu 6, 00101 Helsinki Y-tunnus 0215194-5 Riina Kärki sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava(at)mtk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta voidaan tuottaa palvelu rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja kerätään ja käsitellään oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme seurata palveluiden käyttämistä, vastata yhteydenottopyyntöihin, uutiskirjetilauksiin ja tapahtumailmoittautumisiin, toteuttaa yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä, suunnitella tai kehittää liiketoimintaa tai muuta toimintaa sekä tehdä markkinointia , mielipide- ja markkinatutkimuksia ja palveluita koskevaa personoitua asiakaspalvelua. Katsomme, että nämä tarkoitukset ovat toimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Ottaen huomioon käyttötarkoitukset, käsiteltävien tietojen luonteen ja rekisteröidylle annetun informaation, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien tai -vapauksien kanssa. Rekisteröity voi halutessaan vastustaa käsittelyä alla kuvatuin tavoin.

Sähköinen suoramarkkinointi kuluttajille ja ei-välttämättömien evästeiden asettaminen, samoin kuin jotkin tutkimukset, perustuvat myös rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Tietoja käytetään myös lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, kuten käyttäjien tunnistamiseen, riskien hallintaan ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tai lakisääteiseen velvoitteeseemme.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

 • verkkopalveluissa käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • kieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten ilmoitustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • yhteydenottopyynnön kautta annetut tiedot, kuten nimi, edustetun organisaation nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite
 • uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä annetut tiedot, kuten sähköpostiosoite, nimi ja asuinkunta
 • tapahtumailmoittautumisen yhteydessä tallennetut henkilötiedot, kuten nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Lisäksi käytämme palvelussa evästeitä ja käsittelemme niillä kerättyjä tietoja alla tarkemmin kuvatuin tavoin.

Evästeet ja muu tekninen seuranta

Me ja valikoidut yhteistyökumppanimme tallennamme käyttäjän päätelaitteelle tietoja, kuten evästeitä ja laitetunnisteita, ja käytämme tietoja käyttäjälle esitettyihin tarkoituksiin. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin palveluja voidaan kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnisteen, jota käytetään selaimen yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Evästeet voivat säilyä käyttäjän päätelaitteella siihen saakka, kunnes ne poistetaan. Käytössä on myös istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat käyttäjän vierailun (eli istunnon) päätyttyä.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat pääasiallisesti osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme voidaan käyttää ns. kolmansien osapuolien, kuten mittauspalveluiden tarjoajien, evästeitä. Alla esimerkkejä kumppaneistamme:

 • Google Analytics: Käytämme Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsia, jonka avulla analysoimme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehitämme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Lue lisää: https://policies.google.com/privacy?hl=fi
 • Google Ads: Voimme käyttää Googlen uudelleenmarkkinointievästeitä. Tämän avulla voimme esittää kohdistettuja bannerimainoksia verkkosivuston vierailijoille, kun he selailevat muita sivustoja. Uudelleenmarkkinointievästeiden avulla voimme hallita asetuksia niin, että vierailijalle ei näytetä liikaa mainoksiamme.
 • YouTube: Voimme upottaa YouTube-videoita tietyille verkkosivustomme sivuille. YouTube (Googlen omistama) asettaa määrättyjä evästeitä, kun vierailija napsauttaa YouTube-painiketta videosoittimessa.
 • Sosiaalinen media: Verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat erilaisia toiminnollisuuksia, kuten erilaiset sivustokohtaiset asetukset. Nämä välttämättömät evästeet ovat aina käytössä, ellei käyttäjä estä evästeitä selaimen asetusten avulla. Muut, ns. ei-välttämättömät evästeet asetetaan käyttäjän suostumuksella. Tarkemmat tiedot kulloinkin käytössä olevista ei-välttämättömistä evästeistä löytyvät verkkopalvelun evästevalinnoista. Käyttäjä voi muuttaa evästevalintojaan, kuten peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Rekisteröity voi saada antamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. Edellytyksenä kuitenkin on, että kyse on tiedoista, jotka rekisteröity on antanut, ja niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla sähköisen suoramarkkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröity voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen taikka muilla erikseen tarjotuilla keinoilla. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyyn, jota tehdään esimerkiksi lain velvoitteiden noudattamiseksi.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkinvoimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille mm. alla esitetyissä tapauksissa:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Tutkimus: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten sekä suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole tätä kieltänyt.
 • Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja muille kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos poikkeuksellisesti sallimme pääsyn tietoihin EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen tai uutiskirjeen tilauksen keston ajan. Asiakassuhteen tai tilauksen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi:

 • Markkinointia varten tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.
 • Tutkimusten, tilastojen ja selvitysten laatimiseksi minimoimme tietoja siten, ettei rekisteröity ole niistä enää henkilökohtaisesti tunnistettavissa.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi säilytämme tietoja lain määrittämän ajan.

Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Tietoturva ja rekisterin suojauksen periaatteet

Meille verkkosivustojemme liikenteen seurannan kautta tulleet tiedot on suojattu TLS-salatulla HTTPS-yhteydellä. Google Analyticsin kautta saatavat tiedot tallentuvat ja niitä käsitellään Googlen Analytics -palvelussa. Verkkosivustoihin liitettyyn Google Analytics -tiliin kirjautuminen edellyttää kirjautumistunnuksia ja rekisterinpitäjän sekä muiden mahdollisten henkilötietojen käsittelijöiden henkilöstöstä vain hyvin rajatulla osalla on vaaditut kirjautumistunnukset.

Verkkosivustomme käyttävät TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän vihreästä lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta

käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Jos henkilötietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja käyttötarkoituksen päätyttyä ne tuhotaan tietoturvallisesti.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkopalvelussamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Pyydämme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Yhteydenotot

Tietosuojavaltuutetun toimisto Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi www.tietosuoja.fi

Tähän tietosuojaselosteen liittyvät tiedustelut voi lähettää tietosuojaselosteen alussa mainitulle henkilölle.

Scroll to Top