Tillgänglighetsförklaring

Detta meddelande återspeglar vårt åtagande att säkerställa att vår webbplats är tillgänglig för alla användare, inklusive dem med olika fysiska eller kognitiva begränsningar.

Tillgänglighetsstandarder

KiertoSuomesta.fi åtar sig att följa internationella tillgänglighetsregler och -standarder, särskilt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1-standarderna. Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och göra den så hindrancefri som möjligt.

Nuvarande tillgänglighetssituation

Även om vi har strävat efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet, inser vi att det kan finnas vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Vi har påbörjat tillgänglighetskontroller och -tester för att säkerställa att vår webbplats uppfyller WCAG 2.1-standarderna. Vi gör ständiga förbättringar för att åtgärda identifierade brister.

Kontakt i tillgänglighetsfrågor

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, behöver hjälp eller vill ge feedback, ber vi dig kontakta oss via e-post på adressen info@kiertoasuomesta.fi.

Vi tar tillgänglighetsrelaterade frågor och kommentarer på allvar och strävar efter att svara på dem så snart som möjligt.

Kontinuerlig förbättring av tillgängligheten

KiertoSuomesta.fi-teamet åtar sig att ständigt förbättra webbplatsens tillgänglighet och säkerställa att alla våra användare kan använda vår tjänst hinderfritt och jämlikt. Vi tackar för alla feedback och förslag som hjälper oss att uppnå detta mål.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 31.10.2023.

Rulla till toppen