Biobaserade sido- och avfallsströmmar och cirkulär ekonomi

Med en cirkulär ekonomi förbättras resursanvändningen och materialanvändningen genom att både värde och råvaror hålls i omlopp ännu bättre. I sin enklaste form är den cirkulära ekonomin återanvändning av material och målet är att återanvända dem så många gånger som möjligt.

Fotograf: Riina Kärki

Att agera enligt principerna för den cirkulära ekonomin har en positiv effekt på energieffektiviteten. När produkten används eller tillverkas på nytt sparas en betydande del av den energi som används i den ursprungliga produktionen. Ur företagens synvinkel skapar cirkulärt ekonomitänkande möjligheter till lägre kostnader och tillväxt av nya affärer och strategisk ompositionering. Kostnadsbesparingar kommer oftast från resurs- och energieffektivitet. Den cirkulära ekonomin skapar möjligheter att tjäna mer på en vara som redan har producerats en gång.

Utnyttjandet av sidoströmmar är en betydande del av den cirkulära ekonomin. Idag finns det många olika alternativ för att utnyttja sidoströmmar. Utnyttjandemöjligheter är en möjlighet för företag att generera nya affärer och därmed också uppnå ekonomiska fördelar. Nya produkter kan också utvecklas från sidoströmmar. Samarbetet mellan olika branscher, som framhålls i den cirkulära ekonomin, kan erbjuda helt nya möjligheter även för tillvaratagande av sidoströmmar.

Rulla till toppen