Tillgänglighetsförklaring

Detta uttalande återspeglar vårt åtagande att säkerställa att vår webbplats är tillgänglig för alla användare, inklusive de med olika fysiska eller kognitiva funktionshinder.

Tillgänglighetsstandarder

KiertoSuomesta.fi åtar sig att följa internationella tillgänglighetsregler och standarder, särskilt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1-standarder. Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten på vår sida och göra den så tillgänglig som möjligt.

Aktuell tillgänglighetssituation

Även om vi har arbetat för att förbättra tillgängligheten på vår webbplats är vi medvetna om att sidan kan ha vissa tillgänglighetsproblem. Vi har påbörjat tillgänglighetskontroller och tester för att säkerställa att vår webbplats uppfyller WCAG 2.1-standarderna. Vi gör ständigt förbättringar för att åtgärda de brister vi hittar.

Kontakt angående tillgänglighetsfrågor

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår sida, behöver hjälp eller vill ge feedback, vänligen kontakta oss via e-post på info@kiertoasuomesta.fi.

Vi tar tillgänglighetsrelaterade frågor och kommentarer på allvar och strävar efter att svara på dem så snart som möjligt.

Kontinuerlig förbättring av tillgängligheten

Kiertosuomesta.fi-teamet har åtagit sig att ständigt förbättra tillgängligheten till vår webbplats och se till att alla våra användare kan använda vår tjänst fritt och lika. Vi uppskattar all feedback och förslag som hjälper oss i detta mål.

Detta tillgänglighetsmeddelande uppdaterades senast den 31 oktober 2023.

Rulla till toppen