Julkinen sektori ja kiertotalous

Kuntien tekemien julkisten hankintojen arvo on suuri ja vaikutus yhteiskuntaan merkittävä. Julkistoimijoiden merkitys markkinoihin kestävien ja kiertotalouden ratkaisuiden edistämisessä on huomattavaa. Vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen on välttämätöntä luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ympäristöhyötyjen mukana voidaan samalla saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että …

Julkinen sektori ja kiertotalous Lue lisää »