Tietopankki

Kiertotalous tiloilla – käytännön vinkkejä viljelijöille 

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että sekä arvo että raaka-aineet säilyvät kierrossa entistä paremmin. Kiertotaloudella saavutetaan myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen, mikä edistää myös vähähiilisyyttä.   Maataloudessa kiertotaloutta on harjoitettu perinteisesti jo pitkään esimerkiksi lantaa hyödyntämällä. Moni muukin kiertotaloutta edistävä ratkaisu on tiloilla jo nykyisin arkipäivää, kuten monipuolinen viljelykierto, maatilojen välinen yhteistyö työkoneita jakamalla …

Kiertotalous tiloilla – käytännön vinkkejä viljelijöille  Lue lisää »

Julkinen sektori ja kiertotalous

Kuntien tekemien julkisten hankintojen arvo on suuri ja vaikutus yhteiskuntaan merkittävä. Julkistoimijoiden merkitys markkinoihin kestävien ja kiertotalouden ratkaisuiden edistämisessä on huomattavaa. Vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen on välttämätöntä luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ympäristöhyötyjen mukana voidaan samalla saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että …

Julkinen sektori ja kiertotalous Lue lisää »

Hyödyntävän teollisuuden kiertotalous ja sivuvirrat

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että raaka-aineita kierrossa entistä paremmin. Kiertotalous on yksinkertaisimmillaan materiaalien uudelleen käyttöä ja tavoitteena mahdollisimman monta kertaa uudelleen käyttö. Kiertotalouden periaattein toimimisella on myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tuote käytetään tai valmistetaan uudelleen, säästetään merkittävä osa alkuperäiseen tuotantoon menneestä energiasta. Yritysten kannalta kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia pienempiin …

Hyödyntävän teollisuuden kiertotalous ja sivuvirrat Lue lisää »

Elintarvikealan sivuvirrat hyötykäyttöön

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että raaka-aineita kierrossa entistä paremmin. Kiertotalous on yksinkertaisimmillaan materiaalien uudelleen käyttöä ja tavoitteena mahdollisimman monta kertaa uudelleen käyttö. Kiertotalouden periaattein toimimisella on myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tuote käytetään tai valmistetaan uudelleen, säästetään merkittävä osa alkuperäiseen tuotantoon menneestä energiasta. Yritysten kannalta kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia pienempiin …

Elintarvikealan sivuvirrat hyötykäyttöön Lue lisää »

Sivuvirrat – mitä ne ovat?

Maatiloilla syntyy paljon erilaisia sivuvirtoja, joita voitaisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Maatalouden osalta biopohjaiset sivuvirrat koostuvat määrällisesti pääasiassa lannasta, nurmista sekä oljista. Sivuvirtoja syntyy kuitenkin hyvin monenlaisista lähteistä. Biopohjainen sivuvirta tarkoittaa kaikkea biomassaa, mitä ei hyödynnetä tilan päätuotannossa.   Maatalouden sivuvirtoja  Metsätalouden sivuvirtoja  lanta  hakkuutähteet  liete  kannot  virtsa  energiapuu  pilaantunut rehu  hake  nurmi (kesannot, viherlannoitus-nurmet, maisemapellot yms.)  …

Sivuvirrat – mitä ne ovat? Lue lisää »

Scroll to Top