Kiertotalousmarkkinat politiikan keskiössä

Euroopan Green Deal on Euroopan komission kunnianhimoinen politiikka-aloite, jonka ytimessä ovat kierrätys, kestävä rahoitus ja puhdas energia. Aloite hyväksyttiin vuonna 2020 vastauksena EU-jäsenvaltioiden huoleen ihmistoiminnan aiheuttamista ympäristöongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Komissio on pyrkinyt torjumaan ja hidastamaan ympäristöongelmia erilaisilla lakisäädöksillä ja taloudellisilla työkaluilla, kuten Euroopan ilmastolailla ja päästökaupan kehittämisellä. Lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen Maataloudessa […]

Kiertotalousmarkkinat politiikan keskiössä Read More »