Biobaserade sido- och avfallsströmmar och cirkulär ekonomi

Med en cirkulär ekonomi förbättras resursanvändningen och materialanvändningen genom att både värde och råvaror hålls i omlopp ännu bättre. I sin enklaste form är den cirkulära ekonomin återanvändning av material och målet är att återanvända dem så många gånger som möjligt. Att agera enligt principerna för den cirkulära ekonomin har en positiv effekt på energieffektiviteten. …

Biobaserade sido- och avfallsströmmar och cirkulär ekonomi Läs mer »