Digitaalisen alustan rooli biopohjaisten sivuvirtojen kiertotalouden edistämisessä

TREASoURcE-hanke on käynnistänyt digitaalisen markkinapaikan, jolla edistetään maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja kuntien biopohjaisten sivuvirtojen käyttöä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisätä kiertotalouden toimivuutta biomateriaalien hyödyntämisessä. 

Digitaalisen markkinapaikan perustaminen biopohjaisten sivuvirtojen käytön edistämiseksi

Tulevaisuuden kiertävän biotalouden on perustuttava raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön, joka tukee myös paikallisten resurssien käyttöä. TREASoURcE-hankkeen tavoitteena on yhteistyössä viljelijöiden, teollisuuden, kuntien ja alueiden kanssa tukea biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen markkinakehitystä digitaalisen markkinapaikan, KiertoaSuomesta.fi:n, avulla. markkinapaikka on kehitetty ja julkaistu hankkeen toimesta kesällä 2023, ja sen kehittäminen jatkuu koko hankkeen ajan. 

Maatalouden biopohjaisten sivuvirtojen, kuten lannan, olkien ja nurmibiomassan, hyödyntämisessä on paljon parantamisen varaa. Nämä materiaalit ovat hyviä raaka-aineita biokaasulaitoksille ja erilaisille biojalostamoille. Myös jätteitä, kuten yhdyskuntien biojätettä tai jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietettä, voidaan käyttää osana biopohjaista järjestelmää. Virroista voidaan tehdä energiaa ja uusia tuotteita, jotka voivat tuottaa merkittävää lisäarvoa. Fossiilisia polttoaineita voidaan puolestaan käyttää vähemmän ja ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. 

Jätteet voidaan muuntaa energiaksi ja uusiksi tuotteiksi, jotka voivat tuottaa merkittävää lisäarvoa. Fossiilisia polttoaineita voidaan puolestaan käyttää vähemmän ja ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.

Digitaalisen markkinapaikan kehittäminen

KiertoaSuomesta.fi -markkinapaikka avattiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Se ei saavuttanut odotettua potentiaaliaan. Kehittäminen aloitettiin uudelleen TREASoURcE-hankkeessa ja alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden kanssa, sillä sivuston painopiste oli maatalousbiomassoissa. Yksi tärkeimmistä huomioista oli yksinkertaistaa markkinapaikkaa, jotta se olisi helppokäyttöinen, turvallinen ja luotettava. 

Sidosryhmät otettiin mukaan järjestämällä työpajoja, lähettämällä kyselylomakkeita sekä haastattelemalla ja kokeilemalla mahdollisia tulevia käyttäjiä. Näin kerättiin tietoa heidän toiveistaan ja toiveistaan verkkosivuston ominaisuuksien suhteen. Lisäksi kerättiin tietoa yhteistuotteiden hyödyntämiseen ja myyntiin liittyvistä haasteista. Näitä olivat muun muassa logistiikka, biopohjaisten materiaalien kehittymättömät markkinat ja tietämättömyys virtausten hyödyntämismahdollisuuksista. 

Markkinapaikan ominaisuudet

KiertoaSuomesta.fi-digimarkkinapaikka on suunnattu maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa ja kunnissa syntyville biopohjaisille sivu- ja jätevirroille. Virtojen käyttäjiä ovat esimerkiksi biokaasulaitokset, kierrätyslannoitteiden valmistajat, biojalostamot, alkoholiteollisuus jne. jotka ovat ostajia tai vastaanottajia markkinapaikan materiaaleille. 

Alustaa voidaan käyttää myös urakointipalvelujen listaamiseen ja rehukauppaan. KiertoaSuomesta.fi:n tavoitteena on luoda alkutuottajille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kätevästi. Maatilat voivat saada lisätuloja sivuvirtoja myymällä ja teollisuuden toimijat saavat uusia raaka-aineita. 

Aktiivista yhteistyötä 

Aktiivinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut tärkeä osa sekä markkinapaikan kehittämistä että sivuston markkinointia. Yhteistyötä on tehty hankkeiden, yritysten, julkisten tahojen, tiedeyhteisön, opiskelijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhteistyö on ollut hyödyllistä; se antaa voimaa saavuttaa yhteisiä tavoitteita kiertotalouden edistämiseksi. Se on tärkeää myös tietoisuuden lisäämisessä mahdollisuuksista ja biopohjaisten materiaalien markkinakysynnän edistämisessä.

Viimeisin yhteistyö on ollut yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Ryhmä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita on tuottanut kauppapaikalle logistiikkatyökalun, jonka avulla logistiikkapalvelua voi hakea suoraan kauppapaikalta, joka julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Markkinapaikan tulevaisuudensuunnitelmat 

Digitaalisen markkinapaikan kehittäminen on jatkuva dynaaminen prosessi. On tärkeää ja edellyttää ennakoivaa osallistumista, että alan kehitystä seurataan tiiviisti, että käyttäjien palaute otetaan huomioon ja että varmistetaan, että palvelu tuottaa todellista lisäarvoa kaikille käyttäjilleen. 

Markkinointi on ratkaisevan tärkeää tällaisen markkinapaikan laajentamisvaiheessa, ja se edellyttää sitoutumista ja aktiivista osallistumista. Tulevaisuus näyttää valoisalta, kun jatkamme etenemistä kohti biopohjaisten sivuvirtojen kestävämpää ja tehokkaampaa käyttöä. 

Scroll to Top