KiertoaSuomesta.fi

Huoltovarmuusluento 18.4.2024

Kiertotalous esillä MTK:n luentoviikon huoltovarmuuspäivänä

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n järjestämä ”Tulevaisuus kasvaa maalla” -luentoviikko pidettiin 15.-19.4.2024. Viikon aikana tarkasteltiin laajasti sekä maa- että metsätalouden tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Torstaina 18.4. pääteemana oli huoltovarmuus, ja tuolloin kuultiin useita esityksiä, joissa kiertotalouden rooli oli merkittävässä osassa.

Kiertotalous esillä MTK:n luentoviikon huoltovarmuuspäivänä Read More »

joulukalenterin luukkuja

Käytännön kiertotaloustoimia esiteltiin kiertotalouskalenterissa 

Kiertotalouskalenteri esittelee innovatiivisten viljelijöiden käytännön toimia kestävän maatalouden edistämiseksi. Tutustu pellolla ja muilla alueilla harjoitettaviin kiertotalousratkaisuihin, jotka parantavat ympäristöä ja tilojen kannattavuutta. Kalenterin tarinat inspiroivat ja opettavat konkreettisia tapoja edistää kiertotaloutta maataloudessa.

Käytännön kiertotaloustoimia esiteltiin kiertotalouskalenterissa  Read More »

Kiertotalous tiloilla – käytännön vinkkejä viljelijöille 

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että sekä arvo että raaka-aineet säilyvät kierrossa entistä paremmin. Kiertotaloudella saavutetaan myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen, mikä edistää myös vähähiilisyyttä.   Maataloudessa kiertotaloutta on harjoitettu perinteisesti jo pitkään esimerkiksi lantaa hyödyntämällä. Moni muukin kiertotaloutta edistävä ratkaisu on tiloilla jo nykyisin arkipäivää, kuten monipuolinen viljelykierto, maatilojen välinen yhteistyö työkoneita jakamalla

Kiertotalous tiloilla – käytännön vinkkejä viljelijöille  Read More »

Julkinen sektori ja kiertotalous

Kuntien tekemien julkisten hankintojen arvo on suuri ja vaikutus yhteiskuntaan merkittävä. Julkistoimijoiden merkitys markkinoihin kestävien ja kiertotalouden ratkaisuiden edistämisessä on huomattavaa. Vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen on välttämätöntä luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ympäristöhyötyjen mukana voidaan samalla saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että

Julkinen sektori ja kiertotalous Read More »

Hyödyntävän teollisuuden kiertotalous ja sivuvirrat

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että raaka-aineita kierrossa entistä paremmin. Kiertotalous on yksinkertaisimmillaan materiaalien uudelleen käyttöä ja tavoitteena mahdollisimman monta kertaa uudelleen käyttö. Kiertotalouden periaattein toimimisella on myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tuote käytetään tai valmistetaan uudelleen, säästetään merkittävä osa alkuperäiseen tuotantoon menneestä energiasta. Yritysten kannalta kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia pienempiin

Hyödyntävän teollisuuden kiertotalous ja sivuvirrat Read More »

Elintarvikealan sivuvirrat hyötykäyttöön

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että raaka-aineita kierrossa entistä paremmin. Kiertotalous on yksinkertaisimmillaan materiaalien uudelleen käyttöä ja tavoitteena mahdollisimman monta kertaa uudelleen käyttö. Kiertotalouden periaattein toimimisella on myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tuote käytetään tai valmistetaan uudelleen, säästetään merkittävä osa alkuperäiseen tuotantoon menneestä energiasta. Yritysten kannalta kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia pienempiin

Elintarvikealan sivuvirrat hyötykäyttöön Read More »

Sivuvirrat – mitä ne ovat?

Maatiloilla syntyy paljon erilaisia sivuvirtoja, joita voitaisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Maatalouden osalta biopohjaiset sivuvirrat koostuvat määrällisesti pääasiassa lannasta, nurmista sekä oljista. Sivuvirtoja syntyy kuitenkin hyvin monenlaisista lähteistä. Biopohjainen sivuvirta tarkoittaa kaikkea biomassaa, mitä ei hyödynnetä tilan päätuotannossa.   Maatalouden sivuvirtoja  Metsätalouden sivuvirtoja  lanta  hakkuutähteet  liete  kannot  virtsa  energiapuu  pilaantunut rehu  hake  nurmi (kesannot, viherlannoitus-nurmet, maisemapellot yms.) 

Sivuvirrat – mitä ne ovat? Read More »

Scroll to Top