Käytännön kiertotaloustoimia esiteltiin kiertotalouskalenterissa 

22 innovatiivista viljelijää oli mukana joulukuussa julkaistussa MTK:n kiertotalouskalenterissa, jossa he kertoivat tilastaan ja siellä harjoittamistaan kiertotaloustoimista. Kalenterin avulla tuotiin kiertotaloutta konkretian tasolle, hyvänmielen kalenterilla levitettiin niin joulumieltä kuin myös tietoutta ympäristötoimista. Somekalenteri tehtiin yhteistyönä MTK-Satakunnan Muutosvoimaa tulevaan-hankkeen ja MTK Keskusliiton TREASoURcE-hankkeen kesken.  

Mukana olleet viljelijät edustivat monenlaisia tuotantosuuntia aina kotieläintuottajista siementuottajiin ja yksi viininviljelijäkin oli mukana. Monia toistuvia teemoja nostettiin esille, kuten monipuolisen viljelykierron hyödyntämistä ja lannan käyttöä, mutta myös monia uniikkeja keksintöjä oli mukana. Viljelijöitä yhdistikin halu käyttää mielikuvitusta tuotannon sujuvoittamiseksi. Suunnittelun tärkeys niin talouden kuin myös oman jaksamisen osalta nousi myös useassa esimerkissä. 

Viljelijät lisäksi kertoivat kiertotaloustoimiin liittyvistä taloudellisista vaikutuksista. Lähes poikkeuksetta jokainen kertoi toimien olleen kannattavia, joissain tapauksissa niistä ei tullut suoraa tulonlisäystä, mutta säästöjä sitten hankintojen osalta. Ohessa nostoja kalenterissa mukana olleista kiertotaloustoimista. Käy katsomassa kalenteripäivitykset MTK-Satakunnan  Facebook – tai Instagram -tileiltä tai KiertoaSuomesta.fi -palvelun LinkedIn -tililtä.  

Alla kiertotalouskalenterista kerättyjä toimia kiertotalouden edistämiseksi:

Pellolla tehtäviä kiertotaloustoimia: 

 • Monipuolisen viljelykierron harjoittaminen 
 • Typensitojakasvien hyödyntäminen lannoituksessa 
 • Syväjuuristen kasvien hyödyntäminen maanparannuksessa 
 • Käytettyjen koneiden ostaminen, vuokraaminen sekä kunnostaminen
 •  Lannan ja kompostin hyödyntäminen lannoituksessa ja maanparannuksessa 
 • Alus- ja kerääjäkasvien hyödyntäminen
 •  Uudistavan viljelyn harjoittaminen 
 • Datan hyödyntäminen peltotöiden optimoinnissa 

Muita kiertotaloutta edistäviä toimia: 

 • Uusiutuvan energian hyödyntäminen aurinko- ja tuulienergiana 
 • Sivuvirtojen, kuten viljan jauhatusjätteiden tai metsätalouden sivuvirtojen hyödyntäminen lämpölaitoksessa 
 • Jätteiden vähentäminen ja tarkka kierrätys 
 • Olkien ja separoidun kuivajakeen hyödyntäminen kuivikkeena 
 • Biokaasulaitos: energian- ja lannoitteiden tuotanto sekä omavaraisuuden parantaminen 
 • Kierrätysravinteiden käyttäminen  
 • Bioenergian hyödyntäminen lämmöksi rakennuksissa 
 • Biokaasun tai biodieselin käyttö koneissa 
 • Maatalousmuovien kierrätys ja varastointi omatekoista puristinta hyödyntäen 
 • Tarkka suunnittelu kiertotaloutta hyödyntäen työhuippujen tasoittamiseksi ja arjen sujuvoittamiseksi 
 • Pakkausten uusiokäyttö ja kierrätys 
 • ManPas -hygienisointilaite kuivikekäyttöön, kasvualustan tuottoon ja lannoittamiseen 
 • Koneiden yhteiskäyttö ja vuokraus 
 • Sivuvirtojen, kuten oljen, tarjoaminen muille tuottajille tai elintarviketeollisuuteen 

Kalenteria julkaistiin päivittäin joulukuussa 2023 MTK-Satakunnan  Facebook  &  Instagram  -tileiltä sekä KiertoaSuomesta.fi-palvelun LinkedIn -tililtä. Löydät kiertotalouskalenterin luukut skrollaamalla joulukuun postauksiin! 

Esimerkkiluukku nro 13: Jari Ruski

Scroll to Top