Kiertotalous tiloilla – käytännön vinkkejä viljelijöille 

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että sekä arvo että raaka-aineet säilyvät kierrossa entistä paremmin. Kiertotaloudella saavutetaan myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen, mikä edistää myös vähähiilisyyttä.  

Maataloudessa kiertotaloutta on harjoitettu perinteisesti jo pitkään esimerkiksi lantaa hyödyntämällä. Moni muukin kiertotaloutta edistävä ratkaisu on tiloilla jo nykyisin arkipäivää, kuten monipuolinen viljelykierto, maatilojen välinen yhteistyö työkoneita jakamalla ja energiatehokkuuden optimointi ja parantaminen. 

Maatilakoon biokaasulaitokset ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti suuremmilla maitotiloilla. Kuva: Katariina Latva

Esimerkkejä tilatason toimista kiertotalouden edistämiseksi

Mahdollisuuksia pellolla: 

 • Maan kasvukunnon parantaminen -> ravinteiden parempi pidättäytyminen 
  • monipuolinen viljelykierto
  • alus- ja kerääjäkasvien hyödyntäminen sekä muiden syväjuuristen kasvien
  • orgaanisen aineksen lisääminen maaperään
 • Lannan ja kierrätyslannoitteiden käyttäminen  
 • Palkokasvien viljely – typensidonta ja valkuaisomavaraisuus 

Lisäksi vaihtoehtoja tilalla: 

 • Sivuvirtojen tarjoaminen muualle hyödynnettäväksi 
 • Pidentää koneiden ja laitteiden käyttöikää 
 • Työkoneiden yhteiskäyttö 
 • Biokaasuntuotannon edistäminen syötteiden, mädätteen tai kaasun myötä 
 • Energiatehokkuuden parantaminen 
 • Uusiutuvan energian käyttö 
 • Jätteiden lajittelu ja kierrätys 
 • Varastohävikin vähentäminen 

Yksi kiertotalouden peruselementeistä on sivuvirtojen ja jätteiden kierrätys uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Ravinteiden ja materiaalien jatkohyödyntäminen vähentää samalla neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja parantaa tuotannon ympäristöystävällisyyttä. Alkutuotannon sivuvirroista tehty biokaasu on tästä esimerkki; se on uusiutuva energianlähde, jolla tehostetaan materiaaleista saatavaa hyötyä, korvataan fossiilista energiaa sekä lisätään alueellista omavaraisuutta.  

Scroll to Top