Julkinen sektori ja kiertotalous

Kuntien tekemien julkisten hankintojen arvo on suuri ja vaikutus yhteiskuntaan merkittävä.

Julkistoimijoiden merkitys markkinoihin kestävien ja kiertotalouden ratkaisuiden edistämisessä on huomattavaa. Vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen on välttämätöntä luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ympäristöhyötyjen mukana voidaan samalla saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä.

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että raaka-aineita kierrossa entistä paremmin. Materiaalin mahdollisimman pitkällä kiertämisellä on myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tuote käytetään tai valmistetaan uudelleen, säästetään merkittävä osa alkuperäiseen tuotantoon menneestä energiasta

Kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia pienempiin kustannuksiin sekä uuden liiketoiminnan kasvattamiseen ja strategiseen uudelleen asemointiin. Kustannussäästöt tulevatkin useimmiten juuri resurssi- ja energiatehokkuuden avulla

Scroll to Top