Hyödyntävän teollisuuden kiertotalous ja sivuvirrat

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että raaka-aineita kierrossa entistä paremmin. Kiertotalous on yksinkertaisimmillaan materiaalien uudelleen käyttöä ja tavoitteena mahdollisimman monta kertaa uudelleen käyttö.

Kiertotalouden periaattein toimimisella on myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tuote käytetään tai valmistetaan uudelleen, säästetään merkittävä osa alkuperäiseen tuotantoon menneestä energiasta. Yritysten kannalta kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia pienempiin kustannuksiin sekä uuden liiketoiminnan kasvattamiseen ja strategiseen uudelleen asemointiin. Kustannussäästöt tulevatkin useimmiten juuri resurssi- ja energiatehokkuuden avulla. Kiertotalous luo mahdollisuuksia ansaita enemmän jo kerran tuotetusta hyödykkeestä.

Sivuvirtojen hyödyntäminen on merkittävä osa kiertotaloutta. Sivuvirtojen hyödyntämisen vaihtoehtoja on nykyään paljon erilaisia. Hyödyntämismahdollisuudet ovatkin mahdollisuus yrityksille tuottaa uutta liiketoimintaa ja siten myös saavuttaa taloudellista hyötyä. Sivuvirroista voidaan myös kehittää uusia tuotteita. Kiertotaloudessa korostuva eri toimialojen välinen yhteistyö voi tarjota kokonaan uusia mahdollisuuksia myös sivuvirtojen hyödyntämiseen.

 • Sivuvirtojen hyödyntäjiä mm.
  • Biokaasulaitokset
  • Biohiilen tuotanto
  • Kierrätyslannoitevalmistajat
  • Mullantuotanto, maanparannusaineet
  • Biojalostamot
  • Kosmetiikkateollisuus, luontaistuotteet
  • Alkoholiteollisuus
  • Lääketeollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Muut erikoistuotteet
Scroll to Top