Elintarvikealan sivuvirrat hyötykäyttöön

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että raaka-aineita kierrossa entistä paremmin. Kiertotalous on yksinkertaisimmillaan materiaalien uudelleen käyttöä ja tavoitteena mahdollisimman monta kertaa uudelleen käyttö.

Kiertotalouden periaattein toimimisella on myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tuote käytetään tai valmistetaan uudelleen, säästetään merkittävä osa alkuperäiseen tuotantoon menneestä energiasta. Yritysten kannalta kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia pienempiin kustannuksiin sekä uuden liiketoiminnan kasvattamiseen ja strategiseen uudelleen asemointiin. Kustannussäästöt tulevatkin useimmiten juuri resurssi- ja energiatehokkuuden avulla. Kiertotalous luo mahdollisuuksia ansaita enemmän jo kerran tuotetusta hyödykkeestä.

Elintarvikealan sivuvirrat voidaan jakaa neljään yleisimpään kategoriaan:

– sivuvirrat, jotka syntyvät aina prosessissa, kuten juuston valmistuksessa syntyvä hera tai hedelmien ja vihannesten kuoret

– sivuvirrat, jotka ovat elintarvikekelpoisia, mutta kuluttajat eivät osta. Esimerkiksi lihateollisuudessa sisäelimet ja rasvaiset osat.

– sivuvirrat, jotka eivät täytä yrityksen laatuvaatimuksia.

– sivuvirrat, jotka syntyvät vaihtomassoista, esimerkiksi tuotevaihdoissa tai tuotannon aloituksissa ja lopetuksissa. Vaihtomassojen jatkokäyttöä hankaloittavat hygienia- ja allergeenisäännökset.

Elintarviketeollisuuden kaikki sivuvirrat voidaan hyödyntää. Vaihtoehtoja on nykyään paljon erilaisia. Hyödyntämismahdollisuudet ovatkin mahdollisuus yrityksille tuottaa uutta liiketoimintaa ja siten myös saavuttaa taloudellista hyötyä.

Yleistä ja usein kustannustehokasta on sivuvirtojen hyödyntäminen eläinten rehuna. Sivuvirtoja voidaan maatiloilla hyödyntää myös lannoitteina. Kasvi- ja eläinperäisiä jätteitä hyödynnetään myös energiana sekä bio- ja kierrätyspolttoaineina.

Sivuvirroista voidaan myös kehittää uusia tuotteita. Kiertotaloudessa korostuva eri toimialojen välinen yhteistyö voi tarjota kokonaan uusia mahdollisuuksia myös sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Lisää aiheesta mm.

Elintarviketeollisuus hyödyntää sivuvirtansa tehokkaasti
Scroll to Top