Hyödyntävä teollisuus

Kiertotalousmarkkinat politiikan keskiössä

Euroopan Green Deal on Euroopan komission kunnianhimoinen politiikka-aloite, jonka ytimessä ovat kierrätys, kestävä rahoitus ja puhdas energia. Aloite hyväksyttiin vuonna 2020 vastauksena EU-jäsenvaltioiden huoleen ihmistoiminnan aiheuttamista ympäristöongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Komissio on pyrkinyt torjumaan ja hidastamaan ympäristöongelmia erilaisilla lakisäädöksillä ja taloudellisilla työkaluilla, kuten Euroopan ilmastolailla ja päästökaupan kehittämisellä. Lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen Maataloudessa […]

Kiertotalousmarkkinat politiikan keskiössä Read More »

Huoltovarmuusluento 18.4.2024

Kiertotalous esillä MTK:n luentoviikon huoltovarmuuspäivänä

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n järjestämä ”Tulevaisuus kasvaa maalla” -luentoviikko pidettiin 15.-19.4.2024. Viikon aikana tarkasteltiin laajasti sekä maa- että metsätalouden tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Torstaina 18.4. pääteemana oli huoltovarmuus, ja tuolloin kuultiin useita esityksiä, joissa kiertotalouden rooli oli merkittävässä osassa.

Kiertotalous esillä MTK:n luentoviikon huoltovarmuuspäivänä Read More »

joulukalenterin luukkuja

Käytännön kiertotaloustoimia esiteltiin kiertotalouskalenterissa 

Kiertotalouskalenteri esittelee innovatiivisten viljelijöiden käytännön toimia kestävän maatalouden edistämiseksi. Tutustu pellolla ja muilla alueilla harjoitettaviin kiertotalousratkaisuihin, jotka parantavat ympäristöä ja tilojen kannattavuutta. Kalenterin tarinat inspiroivat ja opettavat konkreettisia tapoja edistää kiertotaloutta maataloudessa.

Käytännön kiertotaloustoimia esiteltiin kiertotalouskalenterissa  Read More »

Hyödyntävän teollisuuden kiertotalous ja sivuvirrat

Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä säilyttämällä sekä arvoa että raaka-aineita kierrossa entistä paremmin. Kiertotalous on yksinkertaisimmillaan materiaalien uudelleen käyttöä ja tavoitteena mahdollisimman monta kertaa uudelleen käyttö. Kiertotalouden periaattein toimimisella on myönteinen vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tuote käytetään tai valmistetaan uudelleen, säästetään merkittävä osa alkuperäiseen tuotantoon menneestä energiasta. Yritysten kannalta kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia pienempiin

Hyödyntävän teollisuuden kiertotalous ja sivuvirrat Read More »

Scroll to Top